FAST KARM

Vindu som er fast har ingen åpne eller lukkemuligheter, og er i prinsippet det rimeligste vindusalternativet.

Faste vinduer gir deg mye lys, og anbefales i rom med gode luftemuligheter eller i kombinasjon med andre vindustyper, som toppsving eller innadslående.

En fastkarm kan leveres i nesten i hvilken som helst form: kvadrat, rektangel, sirkel, skråkarm, kombinasjonsvindu osv.

Produktet leveres etter mål, samt sprosser i mange varianter.