OM OSS

“Høy Servicegrad, høy pålitelighet og god oppfølging”

Rutebygg skal ha dedikert oppfølging fra første kontakt  og setter oss grundig inn i kundens behov. På den måten kan vi gi gode råd tidlig i prosessene og spare ressurser ved å ta riktige beslutninger tidlig.

Vårt endelige mål med ethvert oppdrag vi påtar oss er at både du som kunde og vi selv skal være fornøyd med arbeidet som blir levert. -Og dette er vi oss bevisst fra første dialog. Konsekvensen er at vi er ekstremt løsningsorienterte, alltid bestreber oss på å besitte riktig kunnskap, og setter vår ære i å levere det vi tilbyr innenfor de avtalte tids- og kostnadsrammene.

Vi kan eksempelvis illustrere dette med at vi forsøker å alltid sende en fagperson med riktig kompetanse når du trenger servicebistand, slik at utrykninger ikke må gjøres i flere etapper. Dette er bra for deg, og det er bra for oss. I vår bransje er det dessverre slik i dag at noe så elementært som dette ikke kan tas for gitt.

En annen konsekvens det er verdt å trekke frem er vissheten du som kunde har om at du får det du forventer fra oss. Dette er noe man bare kan være sikker på ved å oppleve det selv.

Kvalitet på produkter

Lang erfaring gjør at vi vet hvor skoen trykker. Vi vet hvilke produkter fra hvilke leverandører som holder mål, og vi vet også hvilke som ikke gjør det. Dermed kan du være viss på at utstyret vi overleverer gjør jobben det er satt til, kanskje lenger enn forventet.

Som kunde kan du være trygg på at vi alltid vil gi det lille ekstra for å levere perfekt resultat. Vi lytter til deg for å best mulig kunne oppnå boligdrømmen, og kommer gjerne med konstruktive og kreative forslag.