GLASSTYPE

Lyddemping

https://diabetesfrees.com/covid-dash/ “Med lyddempende vinduer”

får du en helt annen opplevelse av stillhet. Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer stenge mye av støyen ute.

Vi anbefaler våre lyddempende vinduer til alle steder hvor en ønsker god lyddemping. Typisk vil være barnehager, sykehus, gamlehjem, sentrumsnære bygg og bygg nær til hovedvei.		
Hvor merkbart er det i praksis med bedre lydisolering?

Nedenfor har vi laget en oversikt som hjelper deg til å forstå hva en endring i målene dBA/Rw+Ctr betyr i praksis. En endring på 1 betyr det samme som at lydisoleringsevnen endrer seg fra eksempelvis 33 til 34.

1        Forbedring knapt merkbar
2 – 3   Forbedring er merkbar
4 – 5   Forbedring er godt merkbar

5 – 6   Forbedring er vesentlig
8 – 10 Forbedring oppfattes som en halvering av støyen

*dBA/Rw+Ctr = laboratoriemålt verdi, justert for frekvensspekteret i typisk vegtrafikkstøy.		
Selvrensende glass

Med selvrensende glass er et praktisk alternativ som nærmest eliminerer behovet for vanlig vask og renhold av glasset utvendig. Glasset selv jobber mot smuss og støv og virker ved at både solens UV-stråler og regn fjerner støv og skitt på det ytterste laget av glasset. Effekten er bedre jo mer glasset utsettes for sol og regn.

Selvrensende glass kan kombineres med de fleste andre kvaliteter som solfaktor (G-faktor), sikkerhet og ekstra U-verdi.

Lange perioder med feks lite regn vil påvirke glassets evne til å rengjøre seg naturlig. Skal man likevel vedlikeholde eller rengjøre glasset må man være forsiktig. Prøv først med hageslange og masse rennende vann. Hvis dette ikke er tilstrekkelig bør du bruke en klut eller lignende som er myk, ren og lofri. En eventuell vindusnal må være uten metall. Rent vann er som regel nok.

Du må aldri bruke rengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipepartikler, heller ikke kjemiske produkter på selvrensende vinduer.

Våre produsenter tilbyr en rekke ulike egenskaper på vindusglass. Mange av dem kan kombineres slik at du får akkurat de egenskapene du er på jakt etter.

Soldempende glass

Ved bruk av soldempende glass demper en den mest intense solvarmen uten å miste lys eller sikt ut av vinduet. Bruk av soldempende glass kan nesten fjerne behovet for markiser og andre produkter som må monteres på utsiden eller innsiden av vinduet. På varme sommerdager får du en mer behagelig innetemperatur samtidig som du har uhindret sikt ut.

Soldempende glass bør velges til vinduer som vender mot sør og vest. Ved å tilpasse ønsket solfaktor/G-faktor bestemmer du selv hvor mye solvarme vinduene skal dempe. Jo lavere faktor dess høyere demping.

Brannvindu

Brannvindu kan være påkrevd dersom veggen vinduet står i, er nærmere en annen bygning enn det som er normalt. Brannvinduet har langt høyre tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer.

Brannvinduer leveres med spesielle brannegenskaper:

  • Toppsving leveres i B30 (2-lags glass) og i EI30 (3-lags glass)
  • Fastkarm vindu leveres i brannklasse B30, EI30 og EI60.
  • Balkongdør leveres i brannklasse EI30 og B30

Alle brannvinduer har en høyere U-verdi, og dermed noe redusert varmeisolasjon fordi spaceren (avstandslist i glass) ikke leveres som varmkant. Brannvinduene har noen begrensninger i forhold til størrelse.

 

Brannvindu kan enten forhindre røyk- og brannspredning eller forhindre varmestråling (klasse EI) i kortere eller lengre tid, avhengig av glassets oppbygging. Brannbeskyttende glass kan kombineres med andre glasstyper. Dermed kan du få et brannsikkert glass som er soldempende.

Brannbeskyttelsen i glasset kan påvirkes av kulde og varme som kan føre til bølger og uklarheter i glasset. Egenskapene i glasset kan også føre til at det oppstår små bobler og bølger uten påvirkning av kulde og varme. Brannvindu er best egnet som et alternativ til tett vegg, der hvor en ønsker et høyt lysinnslipp.

Sikkerhetsglass

Selv om glass er et veldig sterkt materiale finnes det steder som krever ekstra beskyttelse mot at glasset skal knuse og påføre mennesker skade. Det kan være i bunnen av en trappenedgang, eller der hvor vinduene går under 800mm fra gulv og i inngangsparti.

Sikkerhetsglasset har flere klasser; personsikring, innbrudd- og hærverksikring og skuddsikring bla.

Vi hjelper med å finne rett glass.

Alle vinduer og dører kan leveres med sikkerhetsglass og sikkerhetsglasset kan kombineres med de fleste egenskaper.

Dugg på glass

Med moderne høyisolerende, energibesparende isolerruter kan vi i noen sjeldne tilfeller oppleve at vinduene dugger på utsiden. Fordelene med slike glass er likevel så store at de er å foretrekke og bør brukes i størst mulig grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at vinduer skal ha god U-verdi i nye bygg, for å spare energi og hindre forurensing, men også for å slippe trekk og dermed få lavere fyringsutgifter. Vi kan levere AntiDugg glass som reduserer risikoen for dugg utvendig.

Hvorfor får vi utvending kondens på vinduene?

Utvendig kondens på vindusruter forekommer sjelden, og det er betinget av at flere forhold samvirker:

  • Relativ luftfuktighet på stedet – jo høyere relativ luftfuktighet jo større risiko for kondens.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer, desto mindre varme tilføres den ytre ruten.
  • Avskjerming – det vil si at ikke varmen fra ruten kan stråle fritt mot himmelrommet. Avskjerming er ofte takutstikk, markiser, overliggende balkong, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv.
  • Temperaturen i rommet – vi vil se kondens først på ”kalde” rom som soverom, vaskerom og lignende. Dersom du har nattsenking på innetemperatur vil dette i noen grad også påvirke utvendig kondens.
  • Vindforhold – spesielt ved lave vindhastigheter vil det kunne dannes kondens.

Utvendig kondens forekommer oftest i høst- og vintermåneden og i perioden fra midnatt til morgenen.