SIDEHENGSLET

Topp- og sidehengslede vinduer er særlig tilpasset rehabilitering av boliger.

Dette er vindusløsninger som er mye brukt i eldre boliger. Ønsker du å beholde det originale uttrykket er dette det riktige produkter og velge.  Vinduene leveres i flerramsløsninger, 2 rams 3- rams etc dvs flere vinduer ved siden av hverandre i samme karm. I en flerramsløsning er det vanlig å kombinere ulike vindustyper, eksempelvis sidehengslede og faste vinduer på topp.

Vinduene leveres i en rekke modeller og etter mål. Du kan få vinduet med eller uten sprosser.

Sidesving åpnes 90 grader sideveis, og gir gode muligheter for vasking av utvendig glass. Sidestyrt åpnes ca. 180 grader sideveis.

Sidehengslede vinduer kan også leveres med ettgreps-vrider istedet for hasper som standard.